Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (gex)

23.85
0
(0%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - GEX

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 13/07/2022
28/07/2022
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 29/11/2021
21/12/2021
100/9
Phát hành thêm: 70,307,136 (1743)
Cổ phiếu sau phát hành: 851,495,793

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9

21/12/2021 ## GEX: 22.12.2021, niêm yết bổ sung 70.305.393 cp
27/12/2021 ## GEX: 31.12.2021, giao dịch 70.305.393 cp niêm yết bổ sung
06/12/2021 ## GEX: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 851.495.793 cp
Phát hành hiện hữu 03/06/2021
06/08/2021
10/6
(giá: 12,000)
Phát hành thêm: 292,946,400
Cổ phiếu sau phát hành: 781,190,400

06/08/2021 ## GEX: 9.8.2021, niêm yết bổ sung 292.946.400 cp
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 16/08/2019
01/10/2019
20/3
Phát hành thêm: 63,684,000
Cổ phiếu sau phát hành: 488,244,000

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3

GEX: 1.10.2019, niêm yết bổ sung 63.684.000 cp (27/09/2019 16:16)
GEX: 16.8.2019, ngày GDKHQ trả cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ NVCSH (tỷ lệ 20:3) (19/09/2019 11:18)
GEX: Đã phát hành 63.684.000 cp để tăng vốn cổ phần từ NVCSH (19/09/2019 10:08)
GEX: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 488.244.000 cp (19/09/2019 10:04)
Phát hành khác 17/07/2019
17/07/2019
Phát hành thêm: 18,000,000

GEX: 17.7.2019, niêm yết bổ sung 18.000.000 cp (15/07/2019 17:47)
GEX: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 424.560.000 cp (20/06/2019 17:17)
Cổ tức bằng tiền 16/08/2018
31/08/2018
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (mã CK: GEX) như sau:

Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 16/08/2018
13/09/2018
5/1
Phát hành thêm: 67,760,000
Cổ phiếu sau phát hành: 406,560,000

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
Phát hành khác 26/07/2018
26/07/2018
Phát hành thêm: 72,000,000

GEX: 26.7.2018, niêm yết bổ sung 72.000.000 cp (25/07/2018 09:40)
GEX: Phát hành 72.000.000 cổ phiếu để thực hiện chứng quyền lần 1 (29/06/2018 15:36)
GEX: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 338.800.000 cp (29/06/2018 15:35)
Phát hành khác 31/07/2017
31/07/2017
Phát hành thêm: 34,800,000

'Lá bùa' cổ phiếu quỹ đang phát huy tác dụng (15/08/2017 17:41)
GEX: Ngày 08/08/2017, giao dịch đầu tiên 34.800.0000 cổ phiếu ĐKGD bổ sung (03/08/2017 10:29)
GEX: Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 34.800.000 cổ phiếu (31/07/2017 18:02)
GEX: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 266.800.000 cp (18/07/2017 14:39)
Cổ tức bằng tiền 19/05/2017
02/06/2017
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GEX của Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 02/6/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 02/6/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức. Địa chỉ nhận cổ tức tại: Phòng Tài chính kế toán – Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán
Phát hành hiện hữu 24/10/2016
28/02/2017
2/1
(giá: 18,000)
Phát hành thêm: 77,500,000 (500000)
Cổ phiếu sau phát hành: 232,000,000

Thực hiện quyền mua cổ phiếu. tỷ lệ 2:1. 18.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2016
Ngày nộp tiền: 01/11/2016-20/12/2016

GEX: 28.2.2017, ngày giao dịch đầu tiên 77.000.000 cp niêm yết bổ sung (21/02/2017 10:24)
GEX: Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 77.000.000 cổ phiếu (16/02/2017 16:14)
GEX: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 231.500.000 cp (23/01/2017 17:23)
Cổ tức bằng tiền 06/04/2016
20/04/2016
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2016
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |