CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (hvh)

5.14
0.02
(0.39%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 18/03/2019
29/03/2019
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 21/01/2020
06/02/2020
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 22/04/2021
05/05/2021
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 06/08/2020
01/09/2020
100/10
Phát hành thêm: 2,000,000 (50005)

Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

01/09/2020 ## HVH: 9.9.2020, giao dịch 1.949.995 cp niêm yết bổ sung
Cổ phiếu thưởng 10/07/2023
11/07/2023
10/1
Phát hành thêm: 0

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Phát hành hiện hữu 19/01/2021
20/04/2021
100000/68337
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 14,999,968 (-32)

20/04/2021 ## HVH: Giao dịch 15.000.000 cp niêm yết bổ sung
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |