CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (tdt)

7
0
(0%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - TDT

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 26/10/2023
15/11/2023
3%
300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 31/08/2022
03/11/2022
100/12
Phát hành thêm: 2,560,408 (606)
Cổ phiếu sau phát hành: 23,896,534

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12

TDT: Ngày 03/11/2022, giao dịch đầu tiên 2.559.802 cổ phiếu niêm yết bổ sung (27/10/2022 08:16)
TDT: Chấp thuận niêm yết bổ sung 2.559.802 cổ phiếu (25/10/2022 07:14)
TDT: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 23.896.534 cp (15/09/2022 02:25)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 09/11/2021
08/02/2022
100/15
Phát hành thêm: 2,091,922 (-649951)
Cổ phiếu sau phát hành: 16,688,017

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

- 16/12/2021: Phát hành cho CBCNV 650,000
Phát hành hiện hữu 09/11/2021
08/02/2022
3/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 4,648,715
Cổ phiếu sau phát hành: 21,336,732

TDT: Chấp thuận niêm yết bổ sung 7.390.588 cổ phiếu (08/02/2022 09:37)
TDT: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 21.336.732 cp (27/12/2021 07:39)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 25/06/2020
08/07/2020
100/20
Phát hành thêm: 2,324,359 (12)
Cổ phiếu sau phát hành: 13,946,144

Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

TDT: Đã phát hành 2.324.347 cp trả cổ tức (08/07/2020 14:24)
TDT: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 13.946.144 cp (08/07/2020 14:24)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 13/11/2019
04/03/2020
100/15
Phát hành thêm: 1,202,256
Cổ phiếu sau phát hành: 9,217,296

Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Phát hành hiện hữu 13/11/2019
04/03/2020
10/3
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 2,404,512 (11)
Cổ phiếu sau phát hành: 11,621,797

Khối lượng dự kiến phát hành: , Tỷ lệ: 10/3, Giá phát hành: 10000 VND

04/03/2020 ## TDT: Ngày 10/03/2020, giao dịch đầu tiên 3.606.757 cổ phiếu niêm yết bổ sung
Cổ tức bằng tiền 15/08/2018
12/09/2018
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDT của CTCP Đầu tư và Phát triển TDT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/09/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại Xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên bắt đầu từ ngày 12/09/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |