CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (tdt)

7
0
(0%)

THÔNG TIN CÔNG TY

Mã CK TDT
Giá hiện tại 7.0000
Tên công ty CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT)
Tên giao dịch TDT Investment and Development Joint Stock Company
Địa chỉ Xóm Thuần Pháp - X. Điềm Thụy - H. Phú Bình - T. Thái Nguyên
Điện thoại (84.208) 6567 898
Email
Website http://tdtgroup.vn
Ngày niêm yết 2018-07-18
KL niêm yết lần đầu 8,015,040
KL niêm yết 23,896,534
KL lưu hành 23,896,534
Vốn thị trường 167,275,738
NN mua 0 (0%)
NN sở hữu 0 (0%)

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Tên Chức vụ Cổ phần
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
0

LỊCH SỬ


- Công ty thành lập ngày 22/03/2011, vốn điều lệ ban đầu 8 tỷ đồng
- 01/12/2017 tăng vốn điều lệ thành 80.1504 tỷ đồng
- Ngày 18/07/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu là 15,000 đ/CP.

LĨNH VỰC KINH DOANH

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

CỔ ĐÔNG LỚN

Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Tỉ Lệ
1/ Họ và tên 0 0%
2/ Chức vụ 0 0%
3/ Số CMND 0 0%

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công Ty Vốn hóa (triệu VND) Tỉ Lệ
1/ 1 N/A N/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |