CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (tdt)

7.10
-0.10
(-1.39%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
7.20
7.10
7.10
7
64,800
11.1k
0.6k
12.9 lần
0.6 lần
2% # 5%
0.6
172 tỷ
24 triệu
90,431
8.1 - 6.6
310 tỷ
265 tỷ
116.8%
46.12%
9 tỷ

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
7.00 23,400 7.10 21,200
6.90 14,500 7.20 48,300
6.80 3,100 7.30 54,200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
SX Hàng gia dụng
(Ngành nghề)
#SX Hàng gia dụng - ^SXHGD     (20 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
TCM 51.80 (-1.70) 21.3%
MSH 49.50 (-1.80) 16.8%
STK 29.85 (-1.00) 13.1%
TNG 25.30 (-0.60) 12.7%
GIL 34.25 (-1.25) 10.7%
TTF 4.09 (0.00) 7.0%
ADS 13.50 (-0.45) 4.5%
GDT 27.90 (-0.10) 2.6%
EVE 14.00 (-0.10) 2.6%
TVT 16.80 (-0.05) 1.5%
SAV 16.80 (0.05) 1.5%
GMC 9.05 (-0.02) 1.3%
KMR 3.48 (0.00) 0.9%
X20 11.00 (0.00) 0.8%
TDT 7.10 (-0.10) 0.8%
TET 28.60 (0.00) 0.7%
SHA 4.58 (0.00) 0.7%
SVD 2.69 (-0.04) 0.3%
FTM 0.70 (0.00) 0.2%
MHL 3.30 (0.00) 0.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 7.10 -0.10 2,000 2,000
09:16 7.10 -0.10 4,500 6,500
09:17 7.10 -0.10 3,500 10,000
09:24 7.10 -0.10 5,000 15,000
09:26 7.10 -0.10 200 15,200
09:45 7.10 -0.10 1,700 16,900
09:47 7.10 -0.10 2,000 18,900
09:48 7.10 -0.10 6,800 25,700
10:21 7.10 -0.10 1,200 26,900
10:22 7.10 -0.10 10,000 36,900
10:27 7.10 -0.10 800 37,700
10:34 7.10 -0.10 1,000 38,700
11:10 7.10 -0.10 300 39,000
11:11 7.10 -0.10 900 39,900
13:11 7 -0.20 100 40,000
13:24 7.10 -0.10 5,000 45,000
13:25 7.10 -0.10 3,000 48,000
13:26 7.10 -0.10 2,000 50,000
13:38 7 -0.20 100 50,100
14:10 7 -0.20 3,100 53,200
14:14 7 -0.20 1,500 54,700
14:19 7 -0.20 100 54,800
14:25 7 -0.20 1,000 55,800
14:44 7.10 -0.10 9,000 64,800

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2018 298.75 (0.29) 0% 19.63 (0.02) 0%
2019 356.50 (0.37) 0% 27.90 (0.03) 0%
2020 565.60 (0.27) 0% 0 (0.02) 0%
2021 475.57 (0.41) 0% 0 (0.02) 0%
2022 551.56 (0.41) 0% 0 (0.02) 0%
2023 540.44 (0.08) 0% 0 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV73,449138,900123,960147,096487,142405,543409,069272,099366,130286,193217,062147,179
Tổng lợi nhuận trước thuế22925212,7002,48815,85920,78521,28018,27831,54122,55313,5837,500
Lợi nhuận sau thuế 17319410,7132,18612,97518,57118,81815,71326,15320,63212,4226,328
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ17319410,7132,18612,97518,57118,81815,71326,15320,63212,4226,328
Tổng tài sản575,128585,345581,789586,005585,345491,077517,438394,735340,830250,179209,183173,476
Tổng nợ309,874320,254309,274324,203320,264231,430275,987224,775185,807144,850114,868119,461
Vốn chủ sở hữu265,253265,091272,515261,802265,081259,646241,451169,960155,023105,32994,31554,015


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |