CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa (kce)

8.90
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
8.90
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
11.50 - 8.10
Giá sổ sách
18.7
EPS
0.4k
PE
23.1 lần
ROA
2%
ROE
2%
Nợ
4 tỷ
Vốn CSH
28 tỷ
Tổng tài sản
32 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
12.7%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
88.8%
Tiền mặt
8 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
14 tỷ
Beta
0.6
KL niêm yết
2 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 53.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194