CTCP Hàng tiêu dùng Masan (mch)

123
2.70
(2.24%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
120.30
Mở cửa
121
Khối lượng
41,800
Cao - thấp ngày
123.50 - 120.30
Cao - thấp 52w
83.00 - 57.66
Giá sổ sách
33.2
EPS
9.2k
PE
10 lần
ROA
18%
ROE
28%
Nợ
13,664 tỷ
Vốn CSH
24,108 tỷ
Tổng tài sản
37,772 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
56.7%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
63.8%
Tiền mặt
3,935 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
54,728 tỷ
Beta
0.7
KL niêm yết
727 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 60.8%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194