Tập đoàn VINGROUP - CTCP (vic)

42.10
0.35
(0.84%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
41.75
Mở cửa
42.05
Khối lượng
2,301,700
Cao - thấp ngày
42.20 - 41.85
Cao - thấp 52w
75.60 - 40.50
Giá sổ sách
38.5
EPS
1.0k
PE
28.3 lần
ROA
1%
ROE
3%
Nợ
478,445 tỷ
Vốn CSH
146,943 tỷ
Tổng tài sản
625,387 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
325.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
23.5%
Tiền mặt
16,882 tỷ
%NN sở hữu
13.21
Vốn thị trường
154,464 tỷ
Beta
1.1
KL niêm yết
3,814 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 40.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194