Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (kbc)

31.55
0.45
(1.45%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
31.10
Mở cửa
31.45
Khối lượng
5,518,600
Cao - thấp ngày
31.65 - 31.00
Cao - thấp 52w
36.15 - 13.95
Giá sổ sách
26.1
EPS
1.9k
PE
6.3 lần
ROA
4%
ROE
7%
Nợ
13,684 tỷ
Vốn CSH
20,063 tỷ
Tổng tài sản
33,747 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
68.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
59.5%
Tiền mặt
911 tỷ
%NN sở hữu
20.28
Vốn thị trường
19,574 tỷ
Beta
1.8
KL niêm yết
768 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 71.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194