CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (nvl)

17.70
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
17.70
Mở cửa
17.75
Khối lượng
19,593,300
Cao - thấp ngày
17.95 - 17.40
Cao - thấp 52w
56.11 - 10.25
Giá sổ sách
22.5
EPS
-0.3k
PE
0 lần
ROA
-0%
ROE
-1%
Nợ
205,462 tỷ
Vốn CSH
43,859 tỷ
Tổng tài sản
249,322 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
468.5%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
17.6%
Tiền mặt
3,435 tỷ
%NN sở hữu
3.80
Vốn thị trường
25,153 tỷ
Beta
1.6
KL niêm yết
1,950 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 59.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194