CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (nvl)

13.4
0.30
(2.30%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
13.1
13.2
13.6
13.2
28,167,200
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
22.8
0.4k
31.8 lần
0%
2%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
1.3
25,445 tỷ
1,950 triệu
18,440,678
60.2-10.3
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
180,681 tỷ
43,452 tỷ
415.8%
19.4%
17,724 tỷ

Chỉ số tài chính công ty / ngành

Chỉ số Công ty Ngành
EPS 0.4k 0k
PE 31.8 lần 0 lần
ROA 0.3% 0%
ROE 1.8% 0%
P/B 1 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 0 (14.97) 0% 4,100 (3.45) 0%
2020 0 (5.24) 0% 3,650 (3.91) 0%
2019 0 (11.03) 0% 3,300 (3.39) 0%
2018 0 (15.64) 0% 3,200 (3.27) 0%
2017 0 (11.76) 0% 3,144 (2.06) 0%


TOP MÃ LIÊN QUAN

Mã CK Giá Thay đổi % Giá sổ sách EPS PE ROA ROE