CTCP Vincom Retail (vre)

22.80
0.70
(3.17%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
22.10
Mở cửa
22.65
Khối lượng
2,550,200
Cao - thấp ngày
22.90 - 22.45
Cao - thấp 52w
31.55 - 22.20
Giá sổ sách
15.8
EPS
1.8k
PE
14.3 lần
ROA
9%
ROE
11%
Nợ
7,947 tỷ
Vốn CSH
36,759 tỷ
Tổng tài sản
44,706 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
21.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
82.2%
Tiền mặt
6,766 tỷ
%NN sở hữu
33.10
Vốn thị trường
51,700 tỷ
Beta
1.1
KL niêm yết
2,329 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 64.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194