CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST (vpi)

57.90
-0.10
(-0.17%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
58
Mở cửa
57.90
Khối lượng
892,800
Cao - thấp ngày
58.50 - 57.80
Cao - thấp 52w
59.84 - 50.80
Giá sổ sách
16.3
EPS
2.5k
PE
19.4 lần
ROA
6%
ROE
15%
Nợ
6,867 tỷ
Vốn CSH
3,954 tỷ
Tổng tài sản
10,821 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
173.7%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
36.5%
Tiền mặt
184 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
12,778 tỷ
Beta
0.5
KL niêm yết
242 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 42.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194