CTCP Tập đoàn Đất Xanh (dxg)

15.0
0.35
(2.40%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
14.6
15.0
15.2
14.8
30,195,200
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
23.0
-0.4k
-41.5 lần
-1%
-2%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
2.4
9,120 tỷ
610 triệu
14,505,473
29-8.5
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
14,901 tỷ
13,971 tỷ
106.7%
48.4%
1,920 tỷ

Chỉ số tài chính công ty / ngành

Chỉ số Công ty Ngành
EPS -0.4k 0k
PE -41.5 lần 0 lần
ROA -0.7% 0%
ROE -1.5% 0%
P/B 1 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2020 0 (2.90) 0% 0 (0.03) 0%
2019 0 (5.81) 0% 1,200 (1.89) 0%
2018 0 (4.65) 0% 1,068 (1.72) 0%
2017 0 (2.88) 0% 700 (1.09) 0%


TOP MÃ LIÊN QUAN

Mã CK Giá Thay đổi % Giá sổ sách EPS PE ROA ROE