CTCP Tập đoàn Đất Xanh (dxg)

19.85
-0.15
(-0.75%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
20
Mở cửa
20
Khối lượng
34,597,100
Cao - thấp ngày
20.15 - 19.30
Cao - thấp 52w
23.10 - 8.53
Giá sổ sách
23.5
EPS
-0.5k
PE
0 lần
ROA
-1%
ROE
-2%
Nợ
16,223 tỷ
Vốn CSH
14,276 tỷ
Tổng tài sản
30,499 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
113.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
46.8%
Tiền mặt
644 tỷ
%NN sở hữu
18.46
Vốn thị trường
10,157 tỷ
Beta
2.6
KL niêm yết
610 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 53.8%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194