CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (tch)

12.20
-0.25
(-2.01%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
12.45
Mở cửa
12.45
Khối lượng
5,367,200
Cao - thấp ngày
12.50 - 12.15
Cao - thấp 52w
14.50 - 4.77
Giá sổ sách
17.7
EPS
0.4k
PE
23.6 lần
ROA
2%
ROE
2%
Nợ
3,252 tỷ
Vốn CSH
11,499 tỷ
Tổng tài sản
14,751 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
28.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
78.0%
Tiền mặt
658 tỷ
%NN sở hữu
2.68
Vốn thị trường
6,782 tỷ
Beta
1.8
KL niêm yết
668 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 70.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194