CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (kdh)

31.55
0.35
(1.12%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
31.20
Mở cửa
31.80
Khối lượng
794,900
Cao - thấp ngày
31.80 - 31.15
Cao - thấp 52w
34.09 - 17.27
Giá sổ sách
21.7
EPS
1.1k
PE
22 lần
ROA
3%
ROE
5%
Nợ
8,089 tỷ
Vốn CSH
15,329 tỷ
Tổng tài sản
23,417 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
52.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
65.5%
Tiền mặt
2,334 tỷ
%NN sở hữu
38.96
Vốn thị trường
20,501 tỷ
Beta
1.5
KL niêm yết
717 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 61.1%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194