Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (dig)

25.10
0.40
(1.62%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
24.70
Mở cửa
25.05
Khối lượng
13,467,800
Cao - thấp ngày
25.40 - 24.55
Cao - thấp 52w
29.45 - 10.10
Giá sổ sách
12.9
EPS
0.2k
PE
134.7 lần
ROA
1%
ROE
1%
Nợ
6,262 tỷ
Vốn CSH
7,881 tỷ
Tổng tài sản
14,143 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
79.5%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
55.7%
Tiền mặt
210 tỷ
%NN sở hữu
5.72
Vốn thị trường
12,319 tỷ
Beta
3.1
KL niêm yết
610 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 52.0%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194