Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (dig)

21.0
0.05
(0.24%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
20.9
21.3
21.7
20.9
27,591,400
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
12.9
0.3k
74.8 lần
1%
2%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
2.4
12,776 tỷ
610 triệu
16,138,648
50.3-10.1
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
8,726 tỷ
7,667 tỷ
113.8%
46.8%
1,576 tỷ

Chỉ số tài chính công ty / ngành

Chỉ số Công ty Ngành
EPS 0.3k 0k
PE 74.8 lần 0 lần
ROA 1.2% 0%
ROE 2.1% 0%
P/B 2 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 2,800 (2.59) 0% 1,500 (0.99) 0%
2020 2,500 (2.50) 0% 650 (0.72) 0%
2019 2,350 (2.14) 0% 501 (0.37) 0%
2018 2,600 (2.46) 0% 350 (0.33) 0%
2017 1,406.30 (1.70) 0% 128 (0.20) 0%


TOP MÃ LIÊN QUAN

Mã CK Giá Thay đổi % Giá sổ sách EPS PE ROA ROE