CTCP Vinhomes (vhm)

40.90
-0.40
(-0.97%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
41.30
Mở cửa
41.30
Khối lượng
6,970,800
Cao - thấp ngày
41.40 - 40.40
Cao - thấp 52w
63.00 - 39.00
Giá sổ sách
41.5
EPS
9.5k
PE
3.8 lần
ROA
10%
ROE
23%
Nợ
236,175 tỷ
Vốn CSH
180,865 tỷ
Tổng tài sản
417,039 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
130.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
43.4%
Tiền mặt
2,910 tỷ
%NN sở hữu
24.22
Vốn thị trường
169,820 tỷ
Beta
1.5
KL niêm yết
4,354 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 66.5%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194