CTCP KOSY (kos)

40.15
0.10
(0.25%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
40.05
Mở cửa
40.05
Khối lượng
316,800
Cao - thấp ngày
40.15 - 40.05
Cao - thấp 52w
39.55 - 35.00
Giá sổ sách
10.6
EPS
0.1k
PE
550.7 lần
ROA
0%
ROE
1%
Nợ
2,508 tỷ
Vốn CSH
2,301 tỷ
Tổng tài sản
4,808 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
109.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
47.8%
Tiền mặt
4 tỷ
%NN sở hữu
0.21
Vốn thị trường
8,345 tỷ
Beta
0.3
KL niêm yết
216 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 24.1%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194