CTCP Tập đoàn C.E.O (ceo)

21.60
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
21.60
Mở cửa
21.60
Khối lượng
9,641,800
Cao - thấp ngày
22.00 - 21.30
Cao - thấp 52w
28.40 - 6.06
Giá sổ sách
24.7
EPS
1.2k
PE
17.3 lần
ROA
3%
ROE
5%
Nợ
3,187 tỷ
Vốn CSH
6,350 tỷ
Tổng tài sản
9,536 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
50.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
66.6%
Tiền mặt
2,928 tỷ
%NN sở hữu
0.83
Vốn thị trường
5,070 tỷ
Beta
3.6
KL niêm yết
257 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 57.7%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194