CTCP Tập đoàn C.E.O (ceo)

27.2
0.80
(3.03%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
26.4
26.6
28
26.5
13,182,200
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
14.5
1.1k
24.9 lần
4%
7%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
3.1
6,794 tỷ
257 triệu
7,804,022
44.2-8.1
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
3,519 tỷ
3,559 tỷ
98.9%
50.3%
217 tỷ

Chỉ số tài chính công ty / ngành

Chỉ số Công ty Ngành
EPS 1.1k 0k
PE 24.9 lần 0 lần
ROA 4.1% 0%
ROE 7.3% 0%
P/B 2 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2020 3,000 (1.32) 0% 200 (-0.02) -0%
2019 3,200 (4.55) 0% 445 (0.61) 0%
2018 2,200 (2.25) 0% 370 (0.37) 0%
2017 2,000.60 (1.83) 0% 275 (0.32) 0%


TOP MÃ LIÊN QUAN

Mã CK Giá Thay đổi % Giá sổ sách EPS PE ROA ROE