Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (vcb)

85
0.30
(0.35%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
84.70
Mở cửa
84.90
Khối lượng
714,700
Cao - thấp ngày
85.00 - 84.10
Cao - thấp 52w
93.40 - 60.80
Giá sổ sách
33.6
EPS
7.1k
PE
13.3 lần
ROA
2%
ROE
21%
Nợ
1,572,167 tỷ
Vốn CSH
159,139 tỷ
Tổng tài sản
1,731,306 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
987.9%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
9.2%
Tiền mặt
0 tỷ
%NN sở hữu
23.56
Vốn thị trường
410,782 tỷ
Beta
0.9
KL niêm yết
4,733 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 41.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194