Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (stb)

29.10
0.25
(0.87%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
28.85
Mở cửa
29.10
Khối lượng
15,445,100
Cao - thấp ngày
29.40 - 28.90
Cao - thấp 52w
33.30 - 15.10
Giá sổ sách
20.5
EPS
2.7k
PE
9 lần
ROA
1%
ROE
13%
Nợ
628,656 tỷ
Vốn CSH
45,734 tỷ
Tổng tài sản
674,390 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
1,374.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
6.8%
Tiền mặt
50,333 tỷ
%NN sở hữu
24.03
Vốn thị trường
50,901 tỷ
Beta
1.4
KL niêm yết
1,885 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 53.8%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194