Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (ctg)

26.30
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
26.30
Mở cửa
26.45
Khối lượng
1,962,600
Cao - thấp ngày
26.45 - 26.00
Cao - thấp 52w
33.20 - 22.75
Giá sổ sách
25.2
EPS
3.8k
PE
7.8 lần
ROA
1%
ROE
15%
Nợ
1,767,171 tỷ
Vốn CSH
121,168 tỷ
Tổng tài sản
1,888,338 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
1,458.5%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
6.4%
Tiền mặt
0 tỷ
%NN sở hữu
27.02
Vốn thị trường
133,119 tỷ
Beta
1.0
KL niêm yết
4,806 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 51.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194