Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (gvr)

20.15
0.15
(0.75%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
20
Mở cửa
20
Khối lượng
1,179,800
Cao - thấp ngày
20.20 - 19.80
Cao - thấp 52w
23.20 - 10.00
Giá sổ sách
13.8
EPS
0.6k
PE
23.8 lần
ROA
3%
ROE
4%
Nợ
22,507 tỷ
Vốn CSH
55,290 tỷ
Tổng tài sản
77,797 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
40.7%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
71.1%
Tiền mặt
5,534 tỷ
%NN sở hữu
0.56
Vốn thị trường
67,600 tỷ
Beta
1.9
KL niêm yết
4,000 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 64.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194