Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (vea)

32.90
-0.30
(-0.90%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
33.20
Mở cửa
33.20
Khối lượng
196,800
Cao - thấp ngày
33.20 - 32.70
Cao - thấp 52w
41.10 - 34.30
Giá sổ sách
22.4
EPS
5.4k
PE
6.3 lần
ROA
23%
ROE
24%
Nợ
1,856 tỷ
Vốn CSH
29,790 tỷ
Tổng tài sản
31,646 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
6.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
94.1%
Tiền mặt
585 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
47,571 tỷ
Beta
0.4
KL niêm yết
1,329 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 63.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194