CTCP Thương mại Kiên Giang (ktc)

10
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
10
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
11.50 - 6.31
Giá sổ sách
11.2
EPS
0.6k
PE
35.7 lần
ROA
1%
ROE
5%
Nợ
1,078 tỷ
Vốn CSH
408 tỷ
Tổng tài sản
1,486 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
264.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
27.4%
Tiền mặt
111 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
365 tỷ
Beta
0.9
KL niêm yết
36 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 22.5%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194