CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO (lmi)

7.40
0.80
(12.12%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
6.60
Mở cửa
7.40
Khối lượng
100
Cao - thấp ngày
7.40 - 7.40
Cao - thấp 52w
10.30 - 6.20
Giá sổ sách
17.6
EPS
0.6k
PE
15.5 lần
ROA
1%
ROE
3%
Nợ
259 tỷ
Vốn CSH
97 tỷ
Tổng tài sản
356 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
267.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
27.2%
Tiền mặt
8 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
50 tỷ
Beta
1.9
KL niêm yết
6 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 40.3%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194