CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí (pvm)

12.20
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
12.20
Mở cửa
12
Khối lượng
6,300
Cao - thấp ngày
12.20 - 11.80
Cao - thấp 52w
16.40 - 7.63
Giá sổ sách
15.1
EPS
4.0k
PE
4.2 lần
ROA
17%
ROE
26%
Nợ
303 tỷ
Vốn CSH
584 tỷ
Tổng tài sản
887 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
51.9%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
65.8%
Tiền mặt
29 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
456 tỷ
Beta
1.2
KL niêm yết
39 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 74.3%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194