CTCP Dệt lưới Sài Gòn (sfn)

17.40
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
17.40
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
27.50 - 13.96
Giá sổ sách
24.6
EPS
3.1k
PE
8.7 lần
ROA
11%
ROE
13%
Nợ
11 tỷ
Vốn CSH
74 tỷ
Tổng tài sản
85 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
14.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
87.3%
Tiền mặt
27 tỷ
%NN sở hữu
1.17
Vốn thị trường
72 tỷ
Beta
0.9
KL niêm yết
3 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 61.7%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194