CTCP Dệt lưới Sài Gòn (sfn)

19.30
-1
(-4.93%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
20.30
19.30
19.30
19.30
100
25.3K
3.1K
6.6x
0.8x
11% # 12%
2.1
61 Bi
3 Mi
211
26.3 - 14.0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
19.40 200 21.90 300
19.30 400 22.30 1,500
19.20 1,000 0.00 0
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
SX Nhựa - Hóa chất
(Ngành nghề)
#SX Nhựa - Hóa chất - ^SXNHC     (10 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
GVR 38.20 (-0.30) 56.5%
DGC 125.40 (0.00) 17.5%
DCM 39.10 (-0.30) 7.7%
DPM 37.05 (-0.50) 5.4%
PHR 61.80 (0.00) 3.1%
BMP 96.40 (0.20) 2.9%
NTP 56.00 (-0.60) 2.7%
AAA 12.20 (-0.20) 1.7%
DPR 44.50 (-0.10) 1.4%
LAS 27.10 (-1.20) 1.2%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
14:19 19.30 -1 100 100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 158.30 (0.16) 0% 13.02 (0.01) 0%
2018 173.68 (0.16) 0% 13.74 (0.01) 0%
2019 170.55 (0.15) 0% 8.78 (0.01) 0%
2020 159.07 (0.15) 0% 0 (0.02) 0%
2021 159.90 (0.14) 0% 0 (0.02) 0%
2022 168.75 (0.17) 0% 0 (0.01) 0%
2023 153.53 (0.04) 0% 0 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV37,32533,75237,96937,026145,664169,371139,553153,426150,773162,169162,775145,282161,408179,348
Tổng lợi nhuận trước thuế2,6622,9282,5533,60811,75810,69821,49117,8037,2857,03313,35313,73512,70411,245
Lợi nhuận sau thuế 2,1302,2152,0422,8899,2838,44718,26415,0425,8285,62710,68310,9909,9118,774
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ2,1302,2152,0422,8899,2838,44718,26415,0425,8285,62710,68310,9909,9118,774
Tổng tài sản82,86581,02684,72582,85181,02675,89577,71466,17857,31157,08457,77654,92955,21461,611
Tổng nợ6,9346,61010,79310,7856,6105,1725,7174,9144,7684,4243,8164,0614,31113,650
Vốn chủ sở hữu75,93174,41673,93272,06674,41670,72371,99761,26452,54252,66053,96050,86950,90347,961


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |