CTCP Trúc Thôn (trt)

12.60
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
12.60
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
16.00 - 10.00
Giá sổ sách
15.5
EPS
2.6k
PE
4.8 lần
ROA
5%
ROE
17%
Nợ
431 tỷ
Vốn CSH
170 tỷ
Tổng tài sản
601 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
253.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
28.3%
Tiền mặt
12 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
139 tỷ
Beta
1.0
KL niêm yết
11 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 45.7%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194