CTCP Chứng khoán SmartInvest (aas)

9
0.40
(4.65%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
8.60
Mở cửa
8.60
Khối lượng
5,026,400
Cao - thấp ngày
9.00 - 8.60
Cao - thấp 52w
13.10 - 4.47
Giá sổ sách
78.0
EPS
3.7k
PE
0.9 lần
ROA
4%
ROE
5%
Nợ
773 tỷ
Vốn CSH
2,417 tỷ
Tổng tài sản
3,190 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
32.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
75.8%
Tiền mặt
129 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
236 tỷ
Beta
2.6
KL niêm yết
31 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 81.1%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194