CTCP Big Invest Group (big)

7.90
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
7.90
Mở cửa
7.90
Khối lượng
65,100
Cao - thấp ngày
8.00 - 7.80
Cao - thấp 52w
12.70 - 4.10
Giá sổ sách
11.9
EPS
0.1k
PE
105 lần
ROA
0%
ROE
1%
Nợ
49 tỷ
Vốn CSH
60 tỷ
Tổng tài sản
109 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
82.4%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
54.8%
Tiền mặt
9 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
42 tỷ
Beta
0
KL niêm yết
5 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 70.0%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194