CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (cdo)

1.30
0.10
(8.33%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
1.20
Mở cửa
1.20
Khối lượng
281,100
Cao - thấp ngày
1.30 - 1.20
Cao - thấp 52w
2.20 - 0.80
Giá sổ sách
6.6
EPS
-0.3k
PE
0 lần
ROA
-4%
ROE
-5%
Nợ
29 tỷ
Vốn CSH
209 tỷ
Tổng tài sản
238 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
14.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
87.7%
Tiền mặt
1 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
38 tỷ
Beta
2.2
KL niêm yết
32 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 61.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194