CTCP CENCON Việt Nam (cen)

5.60
-0.10
(-1.75%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
5.70
Mở cửa
5.70
Khối lượng
809,800
Cao - thấp ngày
5.80 - 5.50
Cao - thấp 52w
10.40 - 2.40
Giá sổ sách
19.1
EPS
-0.1k
PE
0 lần
ROA
-0%
ROE
-0%
Nợ
1 tỷ
Vốn CSH
219 tỷ
Tổng tài sản
220 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
0.5%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
99.5%
Tiền mặt
3 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
49 tỷ
Beta
3.2
KL niêm yết
11 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 73.3%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194