CTCP Tập đoàn Đua Fat (dff)

11
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
11
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
16.60 - 8.70
Giá sổ sách
21.5
EPS
-0.5k
PE
47.4 lần
ROA
-1%
ROE
-2%
Nợ
3,230 tỷ
Vốn CSH
862 tỷ
Tổng tài sản
4,092 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
375.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
21.1%
Tiền mặt
36 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
360 tỷ
Beta
0
KL niêm yết
40 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 60.5%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194