Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt (dvg)

3.30
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
3.30
Mở cửa
3.30
Khối lượng
358,500
Cao - thấp ngày
3.40 - 3.20
Cao - thấp 52w
4.70 - 2.40
Giá sổ sách
10.9
EPS
0.1k
PE
36.3 lần
ROA
0%
ROE
0%
Nợ
25 tỷ
Vốn CSH
306 tỷ
Tổng tài sản
331 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
8.1%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
92.5%
Tiền mặt
2 tỷ
%NN sở hữu
0.12
Vốn thị trường
81 tỷ
Beta
2.4
KL niêm yết
28 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 73.8%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194