CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (hcd)

9.85
-0.14
(-1.40%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
9.99
Mở cửa
9.99
Khối lượng
604,400
Cao - thấp ngày
9.99 - 9.83
Cao - thấp 52w
9.02 - 4.18
Giá sổ sách
14.1
EPS
1.3k
PE
6.9 lần
ROA
5%
ROE
9%
Nợ
321 tỷ
Vốn CSH
445 tỷ
Tổng tài sản
765 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
72.1%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
58.1%
Tiền mặt
16 tỷ
%NN sở hữu
0.22
Vốn thị trường
234 tỷ
Beta
2.1
KL niêm yết
32 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 61.8%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194