CTCP Thương mại Hà Tây (htt)

1.30
0.10
(8.33%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
1.20
Mở cửa
1.20
Khối lượng
94,800
Cao - thấp ngày
1.30 - 1.10
Cao - thấp 52w
1.50 - 1.00
Giá sổ sách
6.6
EPS
-0.4k
PE
0 lần
ROA
-3%
ROE
-6%
Nợ
83 tỷ
Vốn CSH
132 tỷ
Tổng tài sản
216 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
63.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
61.4%
Tiền mặt
0 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
22 tỷ
Beta
2.1
KL niêm yết
20 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 51.2%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194