CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (hws)

12.90
0.30
(2.38%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
12.60
Mở cửa
12.80
Khối lượng
6,100
Cao - thấp ngày
12.90 - 12.80
Cao - thấp 52w
13.07 - 9.24
Giá sổ sách
12.2
EPS
1.6k
PE
7.7 lần
ROA
7%
ROE
13%
Nợ
1,002 tỷ
Vốn CSH
1,068 tỷ
Tổng tài sản
2,070 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
93.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
51.6%
Tiền mặt
153 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
1,025 tỷ
Beta
0.5
KL niêm yết
88 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 45.1%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194