CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (its)

3.70
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
3.70
Mở cửa
3.70
Khối lượng
4,200
Cao - thấp ngày
3.70 - 3.60
Cao - thấp 52w
5.76 - 2.34
Giá sổ sách
11.3
EPS
0.4k
PE
10.5 lần
ROA
1%
ROE
4%
Nợ
1,611 tỷ
Vốn CSH
283 tỷ
Tổng tài sản
1,895 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
568.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
15.0%
Tiền mặt
58 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
106 tỷ
Beta
2.1
KL niêm yết
25 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 59.0%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194