CTCP Lilama 45.1 (l45)

3.20
-0.20
(-5.88%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
3.40
Mở cửa
3.40
Khối lượng
56,400
Cao - thấp ngày
3.40 - 3.20
Cao - thấp 52w
5.00 - 2.00
Giá sổ sách
2.3
EPS
-5.3k
PE
0 lần
ROA
-5%
ROE
-234%
Nợ
517 tỷ
Vốn CSH
11 tỷ
Tổng tài sản
528 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
4,725.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
2.1%
Tiền mặt
10 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
15 tỷ
Beta
1.7
KL niêm yết
5 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 28.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194