CTCP Cơ giới và Xây lắp Số 9 (lg9)

8
-1.40
(-14.89%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
9.40
Mở cửa
8
Khối lượng
100
Cao - thấp ngày
8.00 - 8.00
Cao - thấp 52w
11.00 - 3.56
Giá sổ sách
14.8
EPS
0.2k
PE
64.7 lần
ROA
0%
ROE
1%
Nợ
300 tỷ
Vốn CSH
74 tỷ
Tổng tài sản
374 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
402.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
19.9%
Tiền mặt
0 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
55 tỷ
Beta
3.7
KL niêm yết
5 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 45.5%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194