CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (pvp)

13.75
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
13.75
Mở cửa
13.75
Khối lượng
274,300
Cao - thấp ngày
13.90 - 13.65
Cao - thấp 52w
15.80 - 6.42
Giá sổ sách
18.0
EPS
1.8k
PE
4 lần
ROA
6%
ROE
10%
Nợ
1,017 tỷ
Vốn CSH
1,701 tỷ
Tổng tài sản
2,718 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
59.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
62.6%
Tiền mặt
119 tỷ
%NN sở hữu
49
Vốn thị trường
1,178 tỷ
Beta
1.3
KL niêm yết
94 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 73.8%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194