CTCP Vinaconex 39 (pvv)

1.70
-0.10
(-5.56%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
1.80
Mở cửa
1.70
Khối lượng
429,500
Cao - thấp ngày
1.70 - 1.60
Cao - thấp 52w
4.60 - 1.20
Giá sổ sách
-2.9
EPS
-1.2k
PE
0 lần
ROA
-4%
ROE
40%
Nợ
971 tỷ
Vốn CSH
-87 tỷ
Tổng tài sản
884 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
-1,120.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
-9.8%
Tiền mặt
1 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
36 tỷ
Beta
1.6
KL niêm yết
30 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 35.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194