CTCP Sonadezi Giang Điền (szg)

35.4
4.40
(14.19%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
31
35.4
35.4
35.4
100
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
12.6
2.1k
14.7 lần
3%
17%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
2.7
1,702 tỷ
55 triệu
3,514
40.3-27.1
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
3,172 tỷ
672 tỷ
472.0%
17.5%
179 tỷ

Chỉ số tài chính công ty / ngành

Chỉ số Công ty Ngành
EPS 2.1k 0k
PE 14.7 lần 0 lần
ROA 3.1% 0%
ROE 16.8% 0%
P/B 2 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
28.00 300 32.00 200
26.70 100 34.00 200
26.60 100 34.90 200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện


TOP MÃ LIÊN QUAN

Mã CK Giá Thay đổi % Giá sổ sách EPS PE ROA ROE