CTCP Sonadezi Giang Điền (szg)

34.60
0.60
(1.76%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
34
Mở cửa
34.60
Khối lượng
1,700
Cao - thấp ngày
34.60 - 34.60
Cao - thấp 52w
37.00 - 26.48
Giá sổ sách
13.9
EPS
2.8k
PE
11.5 lần
ROA
4%
ROE
20%
Nợ
2,963 tỷ
Vốn CSH
764 tỷ
Tổng tài sản
3,726 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
388.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
20.5%
Tiền mặt
93 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
1,921 tỷ
Beta
0
KL niêm yết
55 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 55.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194