CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (thu)

7
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
7
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
9.17 - 6.08
Giá sổ sách
10.4
EPS
0.7k
PE
10.1 lần
ROA
1%
ROE
7%
Nợ
140 tỷ
Vốn CSH
34 tỷ
Tổng tài sản
174 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
408.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
19.7%
Tiền mặt
20 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
23 tỷ
Beta
0.7
KL niêm yết
3 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 46.1%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194