CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (tkg)

7.90
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
7.90
Mở cửa
7.90
Khối lượng
133,800
Cao - thấp ngày
8.00 - 7.80
Cao - thấp 52w
16.00 - 5.40
Giá sổ sách
10.4
EPS
0.2k
PE
24.5 lần
ROA
2%
ROE
2%
Nợ
20 tỷ
Vốn CSH
66 tỷ
Tổng tài sản
86 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
30.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
76.5%
Tiền mặt
4 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
51 tỷ
Beta
0.6
KL niêm yết
6 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 46.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194