CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (tkg)

13
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
13
13
13
13
100
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
12.5
0.7k
20 lần
3%
5%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
0.8
66 tỷ
5 triệu
97,968
14.8-9.3
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
0 tỷ
0 tỷ
0%
0%
0 tỷ

Chỉ số tài chính công ty / ngành

Chỉ số Công ty Ngành
EPS 0.7k 0k
PE 20 lần 0 lần
ROA 2.9% 0%
ROE 4.8% 0%
P/B 1 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
12.70 200 13.00 100
12.60 300 13.10 200
12.50 300 13.20 400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 0 (0.15) 0% 3.20 (0.00) 0%


TOP MÃ LIÊN QUAN

Mã CK Giá Thay đổi % Giá sổ sách EPS PE ROA ROE