CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải (tvh)

14.50
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
14.50
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
34.00 - 14.00
Giá sổ sách
22.2
EPS
6.0k
PE
2.3 lần
ROA
6%
ROE
27%
Nợ
319 tỷ
Vốn CSH
89 tỷ
Tổng tài sản
407 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
358.7%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
21.8%
Tiền mặt
17 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
56 tỷ
Beta
0.4
KL niêm yết
4 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 57.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194