Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (vlc)

16.30
0.30
(1.88%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
16
Mở cửa
16
Khối lượng
383,300
Cao - thấp ngày
16.30 - 16.00
Cao - thấp 52w
18.00 - 11.91
Giá sổ sách
85.6
EPS
2.3k
PE
5.3 lần
ROA
2%
ROE
3%
Nợ
628 tỷ
Vốn CSH
5,401 tỷ
Tổng tài sản
6,030 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
11.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
89.6%
Tiền mặt
1,546 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
883 tỷ
Beta
1.4
KL niêm yết
63 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 74.5%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194