CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (vlf)

1
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
1
Mở cửa
1
Khối lượng
8,300
Cao - thấp ngày
1.00 - 1.00
Cao - thấp 52w
2.00 - 0.90
Giá sổ sách
-7.3
EPS
-0.2k
PE
0 lần
ROA
-6%
ROE
3%
Nợ
138 tỷ
Vốn CSH
-88 tỷ
Tổng tài sản
51 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
-157.7%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
-173.3%
Tiền mặt
0 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
13 tỷ
Beta
2.5
KL niêm yết
12 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 25.2%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194