CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật (vnh)

2.30
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
2.30
Mở cửa
2.40
Khối lượng
348,700
Cao - thấp ngày
2.40 - 2.20
Cao - thấp 52w
3.30 - 1.60
Giá sổ sách
0.7
EPS
-0.0k
PE
0 lần
ROA
-1%
ROE
-1%
Nợ
7 tỷ
Vốn CSH
5 tỷ
Tổng tài sản
13 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
141.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
41.4%
Tiền mặt
2 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
20 tỷ
Beta
2.0
KL niêm yết
8 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 48.3%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194